Про завод

«Новокаховський рибоводний завод частикових риб» є державною власністю та фінансується із загального державного бюджету. В своїй діяльності підпорядковується Державному агентству рибного господарства України. Введений в експлуатацію 26.12.1986 року згідно Акту, затвердженого Міністерством рибного господарства СРСР.

n_zavod_1

В адміністративному відношенні територія рибзаводу розташована на півдні України, в Херсонській області і межує з Цюрупинським та Каховським районами. Найближчою до заводу залізничною станцією є станція Каховка, розташована на відстані 35 км від заводу.
Відстань від заводу до обласного центру – м. Херсон – 70 км, до м. Нова Каховка — 32 км, до с. Обривка – 8 км.

ДУ «Новокаховський рибзавод» і його споруди розташовані на землях Райської сільської, Дніпрянської селищної і Новокаховської міської Ради депутатів, загальна площа земельної ділянки, яка належить Новокаховському рибоводному заводу частикових риб на праві постійного користування складає, – 1003,2865 га, із них площа 44 ставів становить 854,4054 га.

Для виконання господарської діяльності, згідно штатного розпису в ДУ «Новокаховський рибоводний завод частикових риб» працює 127 працівників, із них: адміністративний персонал — 22 чол., виробничий персонал — 95 чол., водії та трактористи — 10 чол.
Джерелом водопостачання для рибзаводу є р. Дніпро і поверхневі води із дренажного каналу, який оконтурює територію. Подача води до ставу-накопичувача передбачена по одній лінії напірного водогону із залізобетонних труб, діаметром 1200 мм і довжиною 12,4 км. Із ставу-накопичувача на вирощувальні стави ІІ-го порядку вода подається по каналу, обкладеному залізобетонними плитами, загальною довжиною 2,55 км.

Проектна потужність рибзаводу становить до 4,5 млн. шт. двохлітків рослиноїдних видів риб та коропа щорічно.
Завдання заводу — вселення в Каховське водосховище та р. Дніпро рослиноїдних видів риб, які живляться нижніми водоростями, що дозволяє понизити їх біомасу, покращити екологічний стан водойм, а також збільшити обсяги промислового вилову риби.

Вирощування рибопосадкового матеріалу із подальшим вселенням у водойми загальнодержавного значення вирішує проблему відновлення та збереження унікального іхтіокомплексу рослиноїдних та аборигенних видів риб річки Дніпро.

За 30 років виробничої діяльності обсяги зариблення (вселення) водних біоресурсів складають близько 78 мільйонів особин двохлітків і цьоголітків рослиноїдних видів риб та коропа, а також мальків та цьоголітків хижих видів риб: судака, щуки, сома.
Із 2007 року фахівцями рибзаводу вперше в Україні впроваджено у виробництво технології отримання і вирощування підрощеної молоді, цьоголітків судака, щуки, сома, лина; сформовані стада плідників та ремонтне поголів’я.

Вирощування проводиться за використання різновидової та різновікової полікультури (сумісного вирощування на одній площі різних видів риб, що не конкурують за природні корми) без збільшення площ та додаткових фінансувань. Це дозволило значно підвищити рибопродуктивність та розширити видовий склад водних біоресурсів та дозволяє більш ефективно використовувати бюджетні кошти.

ДУ «Новокаховський рибзавод» щорічно представляє рибну галузь України на різноманітних виставках, ярмарках, форумах.
Трудовий колектив відзначений: золотими Медалями Міжнародної виставки-ярмарку – «Агро 2010», «Агро 2013», «Агро 2014», «Агро 2015», срібною медаллю «Агро-2008», Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013 р.), Подякою Державного агентства рибного господарства України (2011 р.).

019

На рибзаводі, як постійній базі, проходять виробничу, технологічну та переддипломну практику студенти профільних державних навчальних закладів: «Херсонський Державний аграрний університет», «Національний університет біоресурсів і природокористування України», «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум».

Рибзаводи півдня України, в тому числі і ДУ «Новокаховський рибзавод», є традиційним центром аквакультури щодо впровадження нових технологій в рибництві. Фахівці заводу надають консультації користувачам, тісно взаємодіють з громадськими природоохоронними організаціями, рибальською спільнотою. Директор заводу є членом науково-технічної ради Національного природного парку «Олешківські піски».

Вже чотири роки поспіль рибзавод представляє рибну галузь України на міжнародному рівні — бере участь у з’їздах Мережі центрів аквакультури у Центральній та Східній Європі (NACEE).

З 23 по 28 травня 2016 року 7-й з’їзд NACEE відбувався в м. Херсон (Україна). На ньому були присутні провідні фахівці європейської аквакультури з Італії, Польщі, Литви, Латвії, Угорщини та інших країн, які ознайомилися з роботою установи та дали високу оцінку її діяльності.

«Планом обсягів робіт з відтворення та випуску водних біоресурсів державної установи «Новокаховський рибоводний завод частикових риб» на 2016 рік» передбачено вселення 4 535,0 тисяч екземплярів, з яких:
— мальків хижих видів риб (щука, судак, сом) – 1 200,0 тис. екз. (навесні фактично вселено 1 262, 828 тис. екз.);
— цьоголітків хижих видів риб (щука, сом) – 35,0 тис. екз.;
— цьоголітків рослиноїдних видів риб та коропа (білий та строкатий товстолобик, білий амур, короп) – 2 500,0 тис. екз.;
— дволітків рослиноїдних видів риб та коропа (товстолобик, білий амур, короп) – 800,0 тис. екз.

ІНФОРМАЦІЯ
по вселенню водних біоресурсів у державній установі «Новокаховський рибоводний завод частикових риб»
за період з 1986 по 2018 рік

000111